Information Center for Israeli Art English

רות במברגר, נולדה בשויצריה, 1900. בשנים 1930 -1934 ניהלה סטודיו עצמאי במינכן לעיצוב טכסטילים, שטיחים ואריגים. עלתה ארצה בשנת 1934. נפטרה 1976.

לימודים

1923-25 למדה באקדמיה לאמנות בציריך, שוויץ
1926 -1930 אקדמיה לאמנויות במינכן, גרמניה
1936-38 אצל שטייהרדט, אשהיים, ירושלים
1949-50 עם מרדבי ארדון, ירושלים

הוראה

לימדה בירושלים אמנות, בטיק, וציור