Information Center for Israeli Art English

אהרלה בן אריה

אהרלה בן אריה, ישראלי, נולד ב-1955.

אהרלה בן אריה נולד בחיפה בשנת 1955. ב-1957 עברה משפחתו להתגורר בקרית גת. בתום השירות הצבאי חי בקיבוץ כרם שלום. בראשית שנות השמונים שימש כשולייה של קדרים וחרשי עץ בעזה. בנוסף, למד אמנות אצל משה שק, רפי מינץ ויעקב אפשטיין.

בפסליו הפיגורטיביים של בן אהרון נעשה שימוש במגוון של חומרים כגון עץ, בנוסף יוצר בן אריה פסלים שימושיים כגון פסלים לגני משחקים, ריהוט אמנותי ועוד.

לימודים

1982 פיסול אצל משה שק, בית ניר
ציור אצל רפי מינץ, יפו
אצל יעקב אפשטיין, בת ים