Information Center for Israeli Art English

הילה בן ארי

הילה בן ארי, ישראלית, נולדה ב-1972.

הילה בן ארי נולדה בשנת 1972 בקיבוץ יגור. במחצית השנייה של שנות ה-90 למדה אמנות במחלקה לעיצוב קרמי ב"בצלאל". חיה ויוצרת בתל אביב-יפו. יצירותיה המוקדמות של בן ארי הציגו דמויות אנושיות, לעיתים בטכניקה של מגזרות נייר, שאזכרו את חוויותיה מילדותה בקיבוץ. בעבודותיה המאוחרות יותר מרבה האמנית לעסוק בדימויים גופניים במדיה מגוונים כמיצב, וידאו ארט ועוד.

לימודים

1999-1995 תואר ראשון, המחלקה לעיצוב קרמי, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2003 התוכנית ללימודי המשך באמנות, קלישר, תל אביב-יפו
2006-2003 תואר שני, החוג לתורת הספרות הכללית, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו
2013-2012 תוכנית עמיתים, עלמא - מכללה לתרבות עברית, תל אביב-יפו

הוראה

המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1999-1998, פרס הצטיינות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1999 מלגה ליודאיקה ע'ש רומי שפירא, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1999-2000, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
2000 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
2003 מלגה, קרן יהושוע רבינוביץ' לתרבות, תל-אביב
2005 מלגה, קרן יהושוע רבינוביץ' לתרבות, תל-אביב
2005 רעות - פרס לעידוד יצירה מקומית
2008 פרס, אופטיקה, פסטיבל לוידאו ארט, חיחון, ספרד
2011 מלגת קרן רוברטו קלמנטה
2012 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט
2012 מלגת ארגון ארטיס
2013 מענק, קרן משפחת אוסטרובסקי
2013 מלגת שהייה, המוזיאון לאמנות עכשווית (Macro), רומא, איטליה
2016 פרס יעקב פינס לאמן הדפס ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
2016 פרס אמנות הווידיאו לאמן וידאו בכיר, משרד התרבות והספורט
2017 מענק, Asylum Arts, ניו-יורק, ארצות-הברית
2020 תוכנית שהות אמן, Israel Institute, ארצות-הברית
2020 תוכנית קידום קריירה לאמנים, ארטיס, ניו-יורק, ארצות הברית
2020 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס