Information Center for Israeli Art English

מוניה לנדר

מוניה לנדר,-שינה את שמו ל"בן-ארצי"- צייר. נולד ברוסיה. עלה לישראל 1922.

לימודים

''בצלאל'' אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
בשנות השלושים שהה במשך שנה בפאריס

פרסים

קרן קיימת לישראל פרס לעיצוב כריכה לספר הזהב