Information Center for Israeli Art English

גבי בן ז'נו

גבי בן ז'נו, צייר, נולד במרוקו 1934. עלה ארצה בשנת 1955. קיבל מילגת השתלמות בביה''ס לאמנות בניו יורק ע''י קרן התרבות אמריקה ישראל. 1976הציג - 1973 אוחנה גלרי, לונדון. 1975 תערוכת הדפס ניידת, בחו''ל. הביאנאלה לגרפיקה, פירנצה. 1978 גלריה אילן, פאריס. 1982 עשר שנות רכישה, מוזיאון תל אביב. 1983 מוזיאון חיפה לאמנות חדשה. 1987 מוזיאון לאמנות ישראלית, רמת גן. 1990 מוזיאון תל אביב - המוזיאון כאספן. אוספים: מוזיאון תל אביב, חיפה, מוזיאון ישראל, ירושלים.

לימודים

1968 למד במכון אבני

הוראה

-1980 מייסד ומנהל מרכז לאמנות חזותית, באר שבע
מרצה וחבר סגל המרכז לחינוך טכנולוגי, המחלקה לעיצוב, חולון