Information Center for Israeli Art English

יונה בן דוד, פסלת.

לימודים

פיסול, ציור, ליטוגרפיה וצילום, מכון אבני, תל אביב
קרמיקה, המדרשה לאמנות, רמת השרון