Information Center for Israeli Art English

שמואל בן דוד (דודוב)

שמואל בן דוד (דודוב), נולד בסופיה, בולגריה 1884. עסק בפיתוח האות העברית ואייר את ''מגילת אסתר'' ו''מתי מדבר'' מאת ביאליק. נפטר 1927.

הוראה

1909–1912 ניהל את המחלקה לשטיחים ''בצלאל'' ירושלים
1920–1927 הגמנסיה העברית, ירושלים