Information Center for Israeli Art English

דרורה בן דורי, פסלת. נולדה בזכרון יעקב.

לימודים

בית התרבות לצעירים, כפר סב
אמכון אבני, תל אביב
כפר האמנים, עין הוד
השתלמויות אצל מתתיהו וולקוב, טוביה יוסטר, נחום ענבר, יעקב באנשטיין ודניאל בהריר

הוראה

הקימה את ''הסדנא לפיסול'', כפר סבא