Information Center for Israeli Art English

עדי בן חורין, נולד בקריית חיים 1971. משמש אוצר ומדריך במוזיאון בר דוד. חי ועובד בקיבוץ בר עם.

לימודים

1994-1998 בצלאל,אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים,BFA
2002-05 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, MFA

פרסים

1999-2000, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים
1999 מלגת גולדה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, ישראל
2004 מילגה ממועצת הגליל העליון