Information Center for Israeli Art English

מולה בן-חיים, נולד בלידא, פולין, 1916. עלה ארצה 1947. הצטרף לקיבוץ המעפיל עד 1962. חבר אגודת הציירים והפסלים משנת 1954. 1966 - 1968 יו''ר אגודת הציירים והפסלים. 1962 - 1965 שימש נספח תרבות בשגרירות ישראל במוסקבה. הצטרף לקרית האמנים בצפת. נפטר 1993.

לימודים

ביה"ס לאמנות היפות, וילנה
מכון אבני, תל אביב, עם מרסל ינקו ומשה מוקדי
גרנד שומייר, פריז, עם ג'ינו סווריני

פרסים

1968 מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב