Information Center for Israeli Art

רוז'י בן יוסף

רוז'י בן-יוסף, ישראלית, ילידת בולגריה, 2008-1929.

רוז'י בן-יוסף נולדה בסופיה, בולגיה בשנת 1929. אביה, שלמה חננאל, היה חייט וספק הבדים של בית המלוכה הבולגרי. בתקופת מלחמת העולם השנייה שרדה המש/פחה בזכות קשריה הרבים. בשנת 1944 שבה המשפחה לביתה ורוז'י נישאה ליוסף בן-יוסף. בשנת 1948 עלתה המשפחה לישראל. אביה הקים את "רקמה" - סדנה לייצור הלבשה תחתונה. בשנות ה-50 של המאה ה-20 החלה לעצב בגדים עבור חברה זו מחומרים מקומיים ובהשפעה של התרבות הערבית. בין יצירותיה הידועות סדרת שמלות הכאפיה (1967) והשמלה שלבשה הזמרת אילנית בתחרות הארווזיון (1973).