Information Center for Israeli Art English

ברקת בן יעקב, צלמת. נולדה באבן יהודה ב-1958.

לימודים

1975–1977 מתמטיקה, אוניברסיטת תל-אביב
המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
קמרה אובסקורה, תל-אביב