Information Center for Israeli Art English

משה בן יצחק מזרחי

משה בן יצחק מזרחי (שאה), יליד פרס, פעל בארץ-ישראל, לפני 1940-1870.

משה בן יצחק מזרחי נולד בטהרן לפני שנת 1870. בסביבות שנת 1890 עלה לארץ-ישראל והתיישב בעיר העתיקה בירושלים. שם, פתח בית מלאכה לאמנות דתית ושימושית. לאחר מאורעות תרפ"ט (1929) העביר את בית המלאכה שלו לנחלת שבעה. עיקר יצירתו של מזרחי היה ציור דתי בסגנון נאיבי שכלל "שוויתי" וציורי "מזרח". בין היתר השתמש בטכניקה של ציור והדבקה של עלי זהב וכסף על זכוכית, בליתוגרפיה ועוד.