Information Center for Israeli Art English

איתן בן משה, נולד בחיפה ב-1971. חי ועובד בתל אביב.

לימודים

1994-1993 בצלאל, ירושלים
1995 - 1996 בסטודיו של יאן ראוכוורגר
1997 קלישר, תל אביב
2005 בוגר התכנית ללימודי המשך באמנות, בצלאל