Information Center for Israeli Art English

יונה בן משה, ישראלית, נולדה ב-1921.

יונה בן משה, לבית רוסין, נולדה בירושלים בשנת 1921. אביה, שלמה רוסין, עלה לארץ ישראל מרומניה בשנת 1917, ואמא היתה בתו של יהושע ברמן, מייסד מאפיית ברמן. החלה לעסוק בציור בילדותה. בין השנים 1958-1955 שהתה בארצות-הברית יחד עם בעלה הראשון, הכימאי הלל בן-דעת. בשנת 1958, לאחר מותו, חזרה לישראל ובשנת 1960 נישאה בשנית ליהודה בן משה. בשנת 1979 התקבלה כחברה באגודת הציירים והפסלים בירושלים. עיקר יצירתה היה במדיום הציור, בו יצרה בעיקר תיאורי טבע ונוף מקומיים. חיה ופעלה בירושלים.

לימודים

1946-1942 אמנות, אצל יעקב שטיינהרט, ירושלים
1947 האוניברסיטה העברית, ירושלים
1968-1965 ספרות אנגלית ותולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1956-1955 ציור, אוניברסיטת ווין, דיטרויט, ארצות-הברית

הוראה

1960-1958 אנגלית וציור, בתי ספר יסודיים בירושלים ובבית שמש
1966-1965 אנגלית, בית ספר אליאנס לבנות, ירושלים
1970-1969 אנגלית, בית ספר אל ממוניה, העיר העתיקה, ירושלים