Information Center for Israeli Art English

הוראה

ניסן בן-נעם, ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1967-1898.

ניסן בן נעם נולד בסיביר, האימפריה הרוסית, בשנת 1898. בשנת 1907 עלה עם אמו ומשפחתו לארץ-ישראל והתיישב בנוה-צדק. בין השנים 1918-1948 לערך שימש כעוזרו של אברהם סוסקין. לאחר מכן פתח צלמניה ואחר כך סטודיו לצילום בשם בפתח-תקוה בשם "בן-נעם פוטו", שפעל עד לשנת 1945 לערך. בשנת 1927 נישא את קיילה בקר, שהחלה לעבוד בצלמניה. לאחר מותו הפעילה את הסטודיו, לתקופה קצרה. עד לשנת 1950 צילם בתשלילי זכוכית. אוסף מתשליליו נמצא במוזיאון פתח-תקוה.