Information Center for Israeli Art English

דוד בן עמי, נולד בתל אביב, 1955. 1959 - 1973 התגורר באנגליה.

לימודים

1978 -1981 למד באקדמיה ''בצלאל'', ירושלים, BFA
1984-86 מכון פראט, ניו-יורק סיטי, ארה"ב

הוראה

1981 ''בצלאל'' אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, אסיסטנט באקדמיה
1984-86 מכון פראט, ניו-יורק סיטי, ארה"ב, עוזר למורה
1986-89 ב'ס לאמנויות, תל-אביב , מורה לאמנות
מאז 1993, מלמד אמנות בשיעורים פרטיים
1997-99 למד אנגלית דרך אמנות בב'ס לילדים מקופחים בתל-אביב.

פרסים

1979 פרס הרמן שטרוק בשביל הדפסה יוצאי דופן בארץ ישראל, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1980 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל
1981 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל
1986-1985, פרס לסטודנט זר למצוינות באקדמיה, מכון פראט, ניו-יורק, ארצות הברית
1986-1985, תכנית התמחות במוזיאון החדש לאמנות עכשווית, ניו-יורק סיטי, ארה"ב