Information Center for Israeli Art English

טל בן צבי,עוסקת בהקמת מיצבים, נולדה 1966.

לימודים

בוגרת החוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה
מ"א, אוניברסיטת תל אביב

הוראה

בית הספר לאמנות, קמרה אובסקורה, תל אביב
בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים