Information Center for Israeli Art English

מרינה בן צבי, נולדה ברוסיה.

לימודים

1985-1991- המכללה לאמנות לזכר 1905, מוסקבה
1992-1996- האקדמיה לאמנות ועיצוב, בצלאל, ירושלים