Information Center for Israeli Art English

איה בן רון

איה בן רון, ישראלית, נולדה ב-1967.

איה בן רון נולדה וגדלה בחיפה. בסוף שנות השמונים, לאחר שרותה הצבאי, עברה לתל אביב והחלה ללמוד אמנות במדרשה לאמנות ברמת השרון. לאחר הלימודים עסקה בעיצוב גרפי לספרים ותקליטורים. בין היתר עיצבה עטיפות לאלבומי להקת "טיפקס". בן זוגה הוא הצלם עודד קמחי.

כבר מעבודותיה המוקדמות החלה בן רון לעסוק בנושאים של פגיעות גופנית ומחלות בטכניקות דיגיטאליות מגוונות כגון וידאו, איור ממוחשב ועוד. בעבודות כדוגמת סדרת העבודות "עזרה ראשונה" (2003) או "עדיין בטיפול" (2005), לדוגמה, יצרה בן רון סצנות שמרכיביהן המעובדים לקוחים מספרי רפואה, מחלות ועזרה ראשונה. סיגנונן של הדמויות ותיאור הסביבה יוצרים מראה גרפי והרחקה רגשית של ההיבטים הפתולוגים של היצירה.

לימודים

1989-92 המדרשה לאמנות, רמת השרון
1998-99 מ.א. באמנות, גולדסמית קולג' אוניברסיטת לונדון, לונדון, אנגליה

הוראה

2005 אוניברסיטת חיפה, בית ברל קולג, בית הספר לאמנויות
2005 המדרשה, המכללה להוראה טכנולוגית, קלישר

פרסים

1990 מלגת הצטיינות, המכללה האקדמית בית ברל, בית הספר לאמנות- המדרשה, כפר סב
א2001 אמן אורח, מכון נאמנות וולקומה, לונדון
2001 קרן לונדון להתפחות האמנות, לונדון
2002 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט
2005 פרס קרן יהושע רבינוביץ לפרויקטים מיוחדים באמנות
2008 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל ע"ש ג'ורג' וג'נט ג'פן על הצטיינות באמנות הפלסטית
2008 פרס שרת התרבות והספורט, משרד התרבות והספורט
2009 פרס איסראכארט, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2010 פרס קרן יהושע רבינוביץ לפרויקטים מיוחדים באמנות