Information Center for Israeli Art English

דבורה (דבורית) בן שאול

דבורה (דבורית) בן שאול, נולדה בחיפה, 1953.

לימודים

1973-76 בצלאל,ב'ס לאמנות,ירושלים, המחלקה לעיצוב גרפי והמחלקה לאמנות
1977-78 האוניברסיטה העברית, ירושלים, החוג לתולדות האמנות,
1993-95 מוזיאון ישראל, ירושלים, תכנית הדרכת אמנות
1997 האוניברסיטה העברית, ירושלים, לימודים מתקדמים

פרסים

1998 תעודה של מצוינות, שטוקהולם, שוודיה
2002 פרס ע"ש שושנה ומרדכי איש-שלום ז"ל על תרומה מיוחדת לאמנות, עיריית ירושלים, ירושלים
2002 קרן אמריקה-ישראל, מלגה ע"ש שרת ללימודים בעיצוב גרפי

פסלים במרחב הציבורי

2002 ציור קיר, גילה, ירושלים