Information Center for Israeli Art English

חיים בן שטרית. צייר, נולד בירושלים ב- 1952.1990 מקים ומפעיל גלריית ביטון, רמת-גן.

לימודים

1988 ''בצלאל'' אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, אצל לארי אברמסון, בוגר BFA
1988 בוזאר ב'ס לאמנויות יפות, פריז, צרפת, בהנחיית כריטיאן בולטונסקי
1989 משכנות שאננים, ירושלים, אמן אורח

הוראה

1989 ואילך, בית הספר התיכון למדעים ואמנויות (יאסא), ירושלים, ראש מגמת האמנות,

פרסים

1990 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת להשתלמות בחו"ל
1991 פרס האמן הצעיר לאמנות ופיסול, משרד החינוך והתרבות
1995 מענק קרן ז'אקסון פולאק לעידוד ציירים ופסלים מכל העולם