Information Center for Israeli Art English

דוד בן שלום (הנזו), ישראלי, יליד גרמניה, 1912–1990.

דוד בן שלום נולד בקאסל, גרמניה, בשם יאן בק. בנעוריו עברה משפחתו לצ'כוסלובקיה. בשנת 1934 עלה לארץ-ישראל והתיישב בקיבוץ גבעת-חיים. בשנת 1936 החל להפעיל בקיבוצו תאטרון בובות, אותן יצר בעצמו, בשם "הבובטרון". בשנת 1947, לאחר מלחמת העולם השנייה, ערך מסע הופעות במחנות עקורים בגרמניה. אוסף מבובותיו נמצא במוזאון לאמנות תאטרון הבובות בחולון.

לימודים

1947 השתלמות בתאטרון בובות, גרמניה

הוראה

1977–? תאטרון בובות, המחלקה לתאטרון, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו