Information Center for Israeli Art English

דוד מולי בן ששון, ישראלי, נולד ב-1953.

מולי בן ששון נולד בירושלים בשנת 1953 במשפחה מסורתית. במחצית השניה של שנות ה-70 של המאה ה-20 למד קדרות ועיצוב קרמי בבצלאל. החל משנות ה-2000 עוסק בעיצוב תערוכות וחללי תצוגה כגון מרכזי המבקרים של אינטל (2001), תצוגת "השאלות הגדולות בעקבות השואה" (2005) ביד ושם ועוד. במקביל לעיסוקו בעיצוב עוסק גם בפיסול ומדיה אמנותית חופשית. פסליו נעים על הקו התפר שבין פיסול גיאומטרי לעיצוב.

לימודים

1979-1975 המחלקה לעיצוב קרמי, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הוראה

2013-1981 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2000-1996 ראש המסלול לעיצוב, המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2013-2005 ראש המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2013 ואילך פרופסור, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2014 ואילך מרצה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

פרסים

1979 פרס רומי שפירא ליודאיקה, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1980 מלגת לימודים, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1996 פרס הוקרה, התחרות הבין-לאומית לעיצוב אובייקט לציון 3000 שנה לירושלים
2017 פרס לובין, האוניברסיטה העברית, ירושלים