Information Center for Israeli Art English

צבי בן ארץ

צבי בן-ארץ, ישראלי, נולד ב-1948.

צבי בן-ארץ נולד בישראל בשנת 1948. בשנת 1977, לאחר לימודי אמנות ב"בצלאל", נסע לארצות-הברית, שם, נחשף לאמנות האמריקאית האוונגרדית, בהשפעתה יצר מיצגים ופעולות גוף שונות. בשנות ה-80 של המאה ה-20 עבר ליצור במדיה מסורתיות יותר כציור ופיסול.

לימודים

1971-1969 המכון לאמנות, בת-ים
1974-1971 תואר ראשון, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1979-1977 מכון פראט, ניו יורק, ארצות-הברית

פרסים

1974-1972, מלגת לימודים, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1974-1973, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1975 פרס אמן צעיר, משרד החינוך והתרבות
1979-1977, מלגת השתלמות בארה"ב, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1978 מלגה לבוגרים, מכון פראט, ניו-יורק, ארצות הברית
1978 מלגת קרן פורד