Information Center for Israeli Art English

יעקב בן דב

יעקב בן דב, ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1968-1882.

יעקב בן דב נולד בעיירה פאלין, ליד קייב (כיום אוקראינה) בשנת 1882. בילדותו זכה לחינוך יהודי ב"חדר", לצד השכלה כללית. בנעוריו היה מעורב בפעילות ציונית. בשנת 1907, לאחר לימוד אמנות בקייב, עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים. בשנת 1908 החל ללמוד ב"בצלאל". לאחר סיום לימודיו הצטרף לצוות ההוראה של בית הספר ושימש כמורה לצילום וכמנהל המחלקה לפוטוגרפיה. בשנת 1912 ראה אור ספרו "המושבות העבריות בארץ ישראל". בשנת 1914 פתח סטודיו עצמאי לצילום ובו עסק בצילום פורטרטים. בירושלים היה בן דב פעיל במסגרות ציוניות שונות, בינהן "הפועל הצעיר". בתקופת מלחמת העולם הראשונה שימש כצלם רפואי בצבא הטורקי. על שרותו זה זכה במדליה. לאחר כיבוש ארץ ישראל נבחר כחבר ועד העיר הראשון ליהודי ירושלים.

בשנת 1917 החל בן דב לעסוק גם בקולנוע. הוא הקים את חברת "מנורה" (The First Palestine Film Co. - MENORAH), שהפיקה יומני קולנוע וסרטים תיעודיים חלוציים שתיארו את היישוב היהודי בארץ ישראל. בן דב המשיך בפעולו זה עד לשנת 1933. בשנת 1922 היה ממקימי שכונת תלפיות, שבה התגורר, ובשנת 1934 היה ממקימי שכונת "בנין ומלאכה".

בין סרטיו הידועים "שיבת ציון" (1921) ו"מעשה בתייר אמריקאי בארץ-ישראל". נגטיביים מעזבונו של בן דב נתרמו על ידי משפחתו למוזיאון ישראל, ירושלים ולארכיון הציוני. סרטים שיצר שמורים במספר ארכיונים בעולם, בינהם ב"ארכיון שפילברג".

לימודים

אקדמיה לאמנות, קייב, האימפריה הרוסית
1910-1908 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים

הוראה

1914-1910 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים, מנהל המחלקה לפוטוגרפיה

פרסים

אות יקיר ירושלים, עירית ירושלים