Information Center for Israeli Art English

גיא בן נר

גיא בן-נר, ישראלי, נולד ב-1969.

גיא בן-נר נולד ברמת-גן ב-1969. אביו הוא הספר יצחק בן-נר. בשנת 2001 עבר עם משפחתו לארצות-הברית, שם המשיך בלימודי אמנות בניו יורק. בשנת 2005 הציג תערוכת יחיד במסגרת הביתן הישראלי לביאנלה לאמנות בונציה, איטליה.

עבודותיו המוקדמות של בן-נר, משנות ה-90 של המאה ה-20, עסקו בהיבטים שונים של מיניות ופסיכולוגיה, תוך שימוש בטכניקות כגון קולאז' או שימוש ברדי מייד. סדרת עבודות נוספת הציגה שרטוטים ותרשימים של מכונות המחברות בין מיניות למוות. החל מסוף שנות התשעים יצר מספר סרטים בהן שולבו ביטויי גוף מושגיים בתוך מסגרת עלילתית. בסרטים כגון "האי של ברקלי" (1999) או "מובי דיק" (2000) יצר בן-נר פרודיה על סיפורי הרפתקאות כדוגמת, מובי דיק ורובינזון קרוזו, על ידי שחזורם בתוך המסגרת הביתית-משפחתית שלו. לבד מן השימוש בחשיפת אמצעי הייצור של הסרט, השתמש בן-נר גם בדימויים הקוטעים את רצף העלילה ומהווים מעין הרחבה ופרשנות על הנרטיב העיקרי של הסרט.‏ בעבודות מאוחרות יותר, כגון "Treehouse Kit", משנת 2005 או "Soundtrack" משנת 2012, נוספו לעבודותיו הייבטים הקשורים לחברה הצרכנית וליחס של האמן אליה.

לימודים

1994–1997 BEd, המדרשה לאמנות, רמת השרון
2001–2003 MFA, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק

פרסים

1994 מלגת אינגבורג בכמן, מיסודו של אנסלם קיפר, קרן וולף
2001 פרס שמואל גבעון, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2001 מלגה ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיות, משרד החינוך והתרבות
2008 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
2001 מלגת הדיקן, Columbia University, ניו-יורק
2002 מלגת הדיקן, אוניברסיטת קולומביה, ניו-יורק
2002 מלגת קרן קרוליין ניוהאוס לפיסול, ניו יורק
2003 מלגת קרן רמה הורט מאן לאמנות