Information Center for Israeli Art English

יעקב בנאור קלטר

יעקב בנאור קלטר, ישראלי, יליד פולין, 1969-1897.

יעקב בנאור קלטר נולד בפולין בשנת 1897. במסגרת לימודי ההנדסה הוכשר גם באדריכלות ובגרפיקה. בשנת 1921 עלה לארץ-ישראל והתיישב בירושלים. שם, החל לעסוק בעיצוב גרפי ובצילום כאוטודידאקט. בשנת 1924 עיצב את "ספר הזהב" השלישי של הקק"ל, לצד פריטים אחרים. בשנת 1926 ראה אור אלבום תצלומים של העיר העתיקה של ירושלים. אלבום נוסף פורסם בשנת 1931. סגנון התצלומים תאם את רוח הצילום הריאליסטי של ירושלים דאז. בשנות ה-30 פרסם, ביחד עם אחיו, יצחק קלטר, את אלבום התצלומים "תל אביב – העיר העברית החדשה". העבודות שהופיעו באלבום זה הושפעו מן המודרניזם האירופי וכללו שימוש בפוטומונטאז'. בנוסף, עשה שימוש בטכניקת הצילום של הלמר לרסקי של צילום בעזרת מראות. החל משנות ה-40 עסק בעיקר באדריכלות. בין היצר תכנן את בית העם בירושלים. החל משנות ה-50 של המאה ה-20 התגורר לסרוגין בירושלים ובנתניה.