Information Center for Israeli Art English

ליז בניאל, ציירת ומרפאה באמנות. נולדה 1939. עלתה ארצה 1959. עברה את השואה כילדה בודדה בין בתי יתומים שונים. סדרת עבודתיה מהווה עבורה מעין ניסיון אישי להבהיר לעצמה את האירועים שעברה באותה תקופה ולהתחקות אחר השינוי שחל בה עקב האירועים.

לימודים

מכון אבני, תל אביב
ריפוי באמנות, אוניברסיטת חיפה