Information Center for Israeli Art English

אנטולי בסין, ישראלי, נולד בברית המועצות ב-1936.

אנטולי בסין נולד בלנינגרד, כיום סנט פטרבורג, בשנת 1936. בשנות ה-70 של המאה ה-20 היה שותף לפעילות קבוצת "אלף", שעסקה בפעילות אמנותית אוונגרדית בשנת 1979 עלה לישראל והתיישב בירושלים. בשנות ה-90 החל להיות מעורב בפעילות עמותת "תאנה", שעסקה בהפצת אמנות ותרבות בקרב יוצאי ברית המועצות.

ציוריו של בסין, לאחר עלייתו לישראל, מושפעים מן האמנות האוונגרדית האירופית וממורהו אוסיפ סידלין. ברבות מעבודותיו עושה בסין שימוש בצבעים כהים ובסגנון ציור אקספרסיבי.

לימודים

1953-67 תואר ראשון באדריכלות, מכון למערכות בניין, לנינגרד, ברית המועצות
1956-72 ציור, אצל אוסיפ סידלין, לנינגרד, ברית המועצות

הוראה

1996-1991 ציור, מרכז לאמנות ירושלים, ירושלים

פרסים

1986 פרס ע"ש שושנה ומרדכי איש-שלום ז"ל על תרומה מיוחדת לאמנות, עיריית ירושלים, ירושלים
1998 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת