Information Center for Israeli Art English

מתי בסיס

מתתיהו (מתי) מתי בסיס, ישראלי, נולד ב-1933.

בשנת 1965 היה ממקימי קבוצת "עשר +". בשנת 1965 היגר ללונדון, אנגליה, שם החל ללמוד אמנות. בשנות ה-60 של המאה ה-20 נשאה עבודתו של בסיס את השפעת ההמופשט הלירי. בשנות ה-70 של המה ה-20 הרבה לעסוק בתחריט בטכניקה של תצריב צילומי.

לימודים

המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
מכללת הורנזי לאמנות, לונדון, אנגליה

פרסים

1965 פרס רכישה, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
1966 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת להשתלמות בחו"ל
1973 פרס ראשון, תערוכת הדפסים, מוזיאון תל-אביב, תל-אביב