Information Center for Israeli Art English

אורה בקי, צלמת.

לימודים

1993 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, בוגרת

הוראה

1992 ביה''ס לצילום מוסררה, ירושלים
1994 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1990 מלגת גרסטנפלד לתעוד קהילות יהודיותבעולם
1991 פרס הלפרין