Information Center for Israeli Art English

מיכל בקי

מיכל בקי, ישראלית, נולדה ב-1962.

מיכל בקי. נולדה ברחובות בשנת 1962. מלק מבני משפחתה, ובהם סבא וסבתא, עסקו בציור. יצירותיה, העשויות במדיה של ציור ורישום, מציגות עולם דימויים אישי המערב ילדות, דימויים מורבידיים או מסתוריים. ברבות מציוריה מובלטת נטייה למונוכרומטיות ובשימוש אקספרסיבי במשיכות המכחול. גרה ועובדת בתל אביב-יפו.

לימודים

1984-1983 האקדמיה לאמנויות יפות, בררה, מילנו, איטליה
1984 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1989-1988 ספרות ופילוסופיה איטלקית, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1999-1998 משרד החינוך, הסמכת עובדי הוראה

פרסים

1989 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1990 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1991 פרס משרד החינוך לאמן צעיר, משרד החינוך והתרבות
2001 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט