Information Center for Israeli Art English

סיגלית בקר, ציירת וצלמת, נולדה בגבעתיים 1965. גרה ביפו.

לימודים

1987–1991 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
1992–1994 יישומי מחשב בהוראת הצילום, ואנימציה ממחושבת
1992–1994 תכנות
1994 לימודי ספרות לתואר ראשון, האוניברסיטה העברית, ירושלים

הוראה

1991 ואילך, ויצ''ו צרפת, תל אביב
1991–1994 קאמרה אובסקורה, תל אביב
1992–1993 המרכז לחינוך טכנולוגי, חולון
1930 ואילך, קלישר, תל אביב