Information Center for Israeli Art English

פרומה בקר, ציירת, נולדה בלודז', פולין. עלתה לישראל אחרי השואה. גרה בתל אביב.

לימודים

ביה''ס הגבוה לציור, בת ים