Information Center for Israeli Art English

אילן בק, עוסק בפיסול קרמי, נולד בנהריה 1966. הציג יחד עם יוסי רוזנברג, מוסיקאי, מיצג בשם אובייקטים פיסוליים ופארטיטורה.

לימודים

1994 - 1996 ''בצלאל'' אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, קרמיקה

הוראה

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, אגף הקרמי ועצוב זכוכית

פרסים

1995 פרס בלומנטל לעיצוב קרמי, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים, לעבודההמצטיינת של המחלקה לעיצוב קרמי
1995 פרס להשלמת עבודה, המדור לאמנות פלסטיות, משרד ההמדע ואמנויות