Information Center for Israeli Art English

פסח בר אדון

פסח בר-אדון, ישראלי, ילדי פולין, 1985-1907.

פסח בר-אדון נולד בקולנו, בפולין בשנת 1907 למשפחה חרדית-ציונית. בשנת 1925 עלה לארץ-ישראל. במהלך שנות ה-30 של המאה ה-20 היה בר אדון פעיל במסגרת ארגון "ההגנה" בירושלים. מאורח יותר אף עסק בההעפלה. במקצועו היה בר אדון ארכיאולוג והיה שותף לחפירות בבית שערים, בתל בית ירח, בסיני ובמדבר יהודה. בנוסף חפר במדבר יהודה, שם גילה את "מטמון נחל משמר". לצד זאת עסק גם בציור ורישום.