Information Center for Israeli Art English

מרים בר חמא, ציירת, וטכנאית שניים. נולדה בפולין.

לימודים

תולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב
למדה אצל ינקו דמיאן, יוסף מרק, בן עמי קולר, רבקה רוזנטל וציונה דקל