Information Center for Israeli Art English

גילה בר טל, פסלת, עובדת גם בזכוכית. נולדה בהונגריה. עלתה לישראל 1950.

לימודים

אקדמיה לאמנות יפה, רומא, איטליה

הוראה

עיצוב