Information Center for Israeli Art English

שולי בר נבון

שולי בר-נבון, ישראלית, נולדה ב-1959.

יצירותיה המוקדמות של שולי בר-נבון, מסוף שנות השמונים וראשית שנות ה-90 של המאה ה-20 הציגו ציורים של מרחבי נוף, בהן שובצו מבנים ארכיטקטונים שונים. בשנות ה-2000 הציגה בר-נבון דימויים אקספרסיביים של דמויות אנוש או בעלי חיים בפורמט קטן יחסית. חלק מעבודות אלו מנהל דיאלוג עם דימויים מתולדות האמנות האירופית על ידי שימוש בציטוטים ודימויים מתוכה.

לימודים

1980-1978 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
1984-1980 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, BFA

פרסים

1982 פרס הצטיינות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1984 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1991 פרס אמן צעיר, משרד החינוך והתרבות