Information Center for Israeli Art English

מיירים בר עם, פסל. נולד בפולין. עלה לישראל. חבר קיבוץ כפר מנחם. במלחמת יום הכיפורים נפל בנו ומאז החל ליצור חנוכיות ממתכת לזכרו.