Information Center for Israeli Art English

יורם בר עקיבא, צלם. יוצר בטכניקת הפוטוגרמה - צילום בלתי אמצעי, ללא מצלמה או עדשות אופטיות, אלא על ידי יצירה בחול וכימיקלים על גבי נייר צילום, וחשיפת נייר הצילום לאור. משנת 1999 מנהל מרכז דאדא בירושלים. חי ויוצר בירושלים.

לימודים

1990-94 בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, בוגר המחלקה לצילום BFA

הוראה

1995 דאדא - המרכז ללימודי צילום, ירושלים
1999 דאדא- מנהל המרכז ללימודי צילום, ירושלים