Information Center for Israeli Art English

יורם בר עקיבא, צלם. יוצר בטכניקת הפוטוגרמה - צילום בלתי אמצעי, ללא מצלמה או עדשות אופטיות, אלא על ידי יצירה בחול וכימיקלים על גבי נייר צילום, וחשיפת נייר הצילום לאור. משנת 1999 מנהל מרכז דאדא בירושלים. חי ויוצר בירושלים.

לימודים

1994 בבצלאל אעקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, בוגר המחלקה לצילום BFA

הוראה

דאדא - המרכז ללימודי צילום, ירושלים