Information Center for Israeli Art English

עמנואל בר קדמא

עמנואל בר קדמא, עתונאי וצייר. נולד בתל אביב, 1932. מצייר משנת 1952. התגורר תקופות בפאריס. משנת 1958 חבר מערכת ''ידיעות אחרונות''.

לימודים

השתתף בכיתות פתוחות באקדמיה לאמנויות יפות ולה גרנד שומייר. אוטודידקט