Information Center for Israeli Art English

יהודית בר שלום, קרמיקאית. חברת קיבוץ מגל.

לימודים

המדרשה למורים למלאכה בקרמיקה, מכסיקו סיטי
המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
קרמיקה, מכללת שפיים