Information Center for Israeli Art English

ורנר בראון

וורנר בראון, ישראלי, יליד גרמניה, 2018-1918..

וורנר בראון נולד בנירנברג, גרמניה בשנת 1918. למשפתחו היה בית חרושת לרהיטים. אמו היתה צלמת חובבת ובראון החל לצלם כבר בהיותו בן שמונה. עם עליית המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה הופסקו לימודיו התיכוניים והוא נשלח להתלמדות במרפדיה בעיר פירת (Furth), שם החל לעסוק גם בצילום. בתקופת מלחמת העולם השנייה נמלט לשוודיה. שם, למד חקלאות ופגש את רעיתו הראשונה. לאחר מכן עבר לדנמרק. בתקופת שהותו שם פרסם בעיתונות השוודית את סדרת התצלומים "מקל ומטה" ובה דימויים עשויים מגפרורים.

בשנת 1946 עלה בראון לארץ ישראל והתיישב בירושלים. בתחילה עבד אצל צלם לבנוני-נוצרי שפעל ליד שער יפו. מאוחר יותר רכש מעבדה לצילום בשם "Photo Europe" שמוקמה במרתף ברחוב בן-יהודה. החל מתקופת מלחמת העצמאות תיעד בראון אירועים שונים בחיי המדינה. בין השאר שימש כצלם במשפט אייכמן (1961). בין השנים 1998-1952 שימש כצלם באוניברסיטה העברית. החל משנות החמישים של המאה ה-20 בראון עוסק גם בצילום תת מימי ומשנת 1966 הוא החל להתמחות גם בצילום אוויר. בראון מתגורר כיום במבשרת ציון.

צילומיו של ורנר בראון מאופיינים בהשפעה של "האובייקטיביות החדשה" וה-"הצילום החדש" הגרמני. בתחילה צילם בשחור-לבן, אולם בהמשך עבר לצלם גם תצלומי צבע. בעבודותיו בולט השימוש בקומפוזיציה כאמצעי להעצמת הנושא.

פרסים

1954 פרס ראשון, תחרות לצילום, בית הנכות הלאומי בצלאל, ירושלים
1979 פרס שלישי בתחרות בינלאומית של חברת ניקון
1989 פרס אנריקה קבלין לצילום, מוזיאון ישראל, ירושלים
2007 פרס מפעל חיים, הפורום לשימור אודיו-ויזואלי בישראל