Information Center for Israeli Art English

רות בראון, ציירת וקרמיקאית. נולדה בתל אביב ב- 1942. משתתפת בסדנא החופשית לאמנות, גבעתיים.

לימודים

קרמיקה אצל יעל גורפינקל
השתלמה באיטליה ובמכסיקו
מכון אבני, תל אביב (4 שנים)
ביה''ס לציור ע''ש מרגושילסקי, תל אביב (שנה אחת)