Information Center for Israeli Art English

מיכל בראור

מיכל בראור, ישראלית, נולדה ב-1984.

מיכל בראור נולדה בשנת 1984. בין השנים 2003-2002 היתה פעילה בארגון "רופאים למען זכויות אדם". שימשה עוזרת מחקר של אריאלה אזולאי (2009) ובוריס אויכמן (2015). יצירותיה של בראור עוסקות ביחס שבין הזכרון ההיסטורי לאובייקט האמנותי על ידי שימוש במדיה הצילום והמיצב.

לימודים

2008-2004 המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים (בהצטיינות)
2009 עלמא, בית לתרבות עברית, תל אביב-יפו
2013-2011 תואר שני, המחלקה לצילום, הקולג' המלכותי לאמנות, לונדון, אנגליה (בהצטיינות)

הוראה

2015 בסיס, בית ספר לאמנות ותרבות, הרצליה
2015 גימנסיה הרצליה, תל אביב-יפו
2015 בית הספר לאמנויות - קמפוס אריסון, תל אביב-יפו

פרסים

2006 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
2007 מלגה, אוניברסיטת חיפה, חיפה
2011 פרס קרן Constance Fairness
2011 מלגת שהייה, האקדמיה לאמנות, וינה, אוסטריה
2012 פרס גוגל ישראל לצילום
2015 פרס אמן צעיר, משרד התרבות והספורט
2015 תוכנית שהות, ארטפורט, תל-אביב