Information Center for Israeli Art

פטר ברגהיים, 1813–1895.

נולד ב-1813 כיהודי אבל היגר לאנגליה ב-1834 ושם המיר את דתו לנצרות. ברגהיים הגיע לארץ ישראל בשנת 1838 במסגרת משלחת של המיסיון הבריטי ועבד תחילה בתור רוקח בבית החולים של המיסיון בירושלים. ברגהיים החל לצלם בסוף שנות החמישים או ראשית שנות השישים של המאה ה-19, ככל הנראה בהשראת הצלם/בנקאי טנקרד דיומא. בסוף שנות השישים של המאה ה-19 הקימו השניים סטודיו משותף בביירות. במקביל היתה בבעלותו של ברגהיים חנות צילום מצליחה בעיר העתיקה של ירושלים. בשנת 1872 רכש ברגהיים את האדמות סביב תל גזר והכפר אבו שושה ויסד חווה חקלאית מודרנית מהראשונות בארץ ישראל, במסגרתה נעשה שימוש בשיטות חקלאיות חדישות ובכלים מכניים שיובאו מאירופה. בשנת 1877 הקים ברגהיים בירושלים בסמוך לשער שכם את טחנת הקמח התעשייתית הראשונה בארץ ישראל שהופעלה בקיטור. הקמח של "טחנת ברגהיים" היה ידוע באיכותו בקרב תושבי העיר ירושלים. בחווה החקלאית באבו שושה נטע ברגהיים עצי תות רבים לצורך תעשיית המשי הגולמי.

בשנת 1880 בנה ברגהיים בית חדש בירושלים הקרוי על שמו עד היום, ומהווה בימינו חלק מקרית עיריית ירושלים. על אף כל זאת, שנות השמונים והתשעים של המאה ה-19 לא שפרו על פטר ברגהיים. בשנת 1885 נרצח בנו בחווה החקלאית שהיתה נתונה כל משך קיומה להתקפות הערבים המקומיים, ובשנת 1892 הוא פשט את הרגל.

פטר ברגהיים נפטר בירושלים בשנת 1895. הוא צילם סדרה של צילומי השערים של חומות ירושלים.