Information Center for Israeli Art English

יוסי ברגר

יוסי ברגר, ישראלי, יליד צרפת, 2016-1960.

יוסי ברגר נולד במונטרוי סו-בואה, צרפת, בשנת 1960. בשנת 1989, לאחר שלמד כלכלה באוניברסיטה העברית, החל ברגר ללמוד צילום בבצלאל. עבודתו, מן המחצית הראשונה של שנות ה-90 של המאה ה-20, עסקה באופן הייצוג של טקסט ומשמעות על ידי פנייה למקורות ספרותיים כגון כתביו של הסופר סמואל בקט ואחרים. על אף שהצילום היה מדיום עיקרי בעבודתו, הרי שהרבה לשלב בתצוגותיו סרטי וידאו המוקרנים דרך מוניטורים, שהדגישו את העיסוק בנראטיביות בעבודותיו.

לימודים

1988-1985 בוגר, החוג לכלכלה, אוניברסיטה העברית, ירושלים
1992-1989 בוגר, המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הוראה

2016-1996 ואילך מרצה בכיר, המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2006-2000 ראש המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2016-2001 מרצה בכיר, התוכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל אקדמיה לאמנות וצילום, תל אביב-יפו

פרסים

1992 פרס רוזא מירקין, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים, ישראל
1993 פרס ז'ראר לוי לצלם צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
1996 הפרס לאמנות ישראלית, קרן נתן גוטסדינר, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2008 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
2010 פרס לאמן באמנות החזותית, משרד התרבות והספורט